Περιβαλλοντική πολιτική

Το PIERREDEPLAN GROUP ειδικεύεται εδώ και 30 χρόνια στην παραγωγή πάγκων από ορυκτά υλικά (επισμαλτωμένη λάβα, χαλαζία, κεραμικά) καθώς και από ξύλο.

Οι ενέργειές μας βασίζονται στο να εξασφαλίσουμε μια πολιτική αριστείας:
• Με ειδικευμένο προσωπικό
• Μονάδα παραγωγής σε συνεχής εξέλιξη με μηχανήματα τελευταίας γενιάς
• Δομημένες εσωτερικές διαδικασίες: Διαχείριση, Συμβούλιο Έργων (CE), Επιτροπές Ασφάλειας για Συνθήκες
Υγιεινής Εργασίας (CHSCT)
• Πλήρης υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Προσφορά, Τεχνικό Γραφείο (BE), Διοίκηση Πωλήσεων (ADV), αποτύπωση, παράδοση και τοποθέτηση).
• Πρόγραμμα μηδέν ελαττωμάτων
• Πρόγραμμα μηδέν ατυχημάτων: σημαντικές επενδύσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού παραγωγής.
• Εγγύηση SERENITE, που προσφέρεται στον τελικό πελάτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισα να εφαρμόσω ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ώστε να επεκτείνουμε την πολιτική αριστείας και σε περιβαλλοντικά δεδομένα. Επιτύχαμε την πιστοποίηση τον Μάιο του 2014, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001: 2004, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο Castelsarrasin.

Με αυτό δεσμεύομαι στην πρόθεση της εταιρείας να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να:
• Αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος
• Σεβόμαστε τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και τις απαιτήσεις τρίτων
• Βελτιώνουμε συνεχώς τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις

Οι στόχοι που έχω θέσει είναι:
• Να ενισχύεται η διαφάνεια, η ασφάλεια και ο βασικός προσανατολισμός του site.
• Να επιτυγχάνεται μία καλύτερη διαχείριση και μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης καθώς και της χρήσης νερού.
• Να ενισχύεται ο έλεγχος σε καταστάσεις έκτακτης περιβαλλοντικής ανάγκης.
Έχω αναθέσει στον Διαχειριστή Περιβάλλοντος, με τη βοήθεια των περιβαλλοντικών αντιπροσώπων της εταιρείας, την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης. Επίσης, ζητώ από κάθε υπάλληλο της εταιρείας να δεσμευτεί σε αυτή την περιβαλλοντική πολιτική και να συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν.

Συντάχθηκε στο Castelsarrasin, στις 17 Μαρτίου του 2015

Claude ROUALDES
Πρόεδρος